Hội Cựu chiến binh huyện Thạch An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019

Thứ sáu - 27/12/2019 11:24
img 1077

Toàn cảnh hội nghị
Ngày 27/12/2019 tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Hội CCB huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 
img 1076

Đồng chí Đinh Ngọc Dụ - Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu khai mạc hội nghị
 
Đến dự hội nghị có đồng chí Đại tá Chu Đức Phang - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; có các đồng chí trong Thường trực Huyện Hội, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn và Khối cơ quan.
 
img 1069

Đồng chí Trần Mạnh Dũng- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 
Năm 2019 các cấp Hội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", chủ động triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Hội, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4,5,6,7,8 khóa XII với 2.540 lượt người tham gia; Các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể tuyên truyền 44 năm giải phóng miền Nam; 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 69 năm chiến thắng Đông Khê, kỷ niệm 520 Ngày thành lập tỉnh Cao Bằng và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 1.970 hội viên, đoàn viên tham dự, tạo không khí phấn khởi trong hội viên, đoàn viên thanh niên.

Các cấp Hội đã tập trung giúp đỡ hội viên nghèo, thiếu nhân lực, vật lực chủ yếu vào các công việc như tu sửa nhà tạm, dột nát được 455 ngày công, thu hoạch vụ chiêm, mùa 632 ngày công, cho vay quỹ Hội không tính lãi xuất được 5.978.000 đồng, nổi bật trong công tác này có các cơ sở Hội CCB thị trấn, Đức Xuân, Quang Trọng, Trọng Con, Thụy Hùng.

Thực hiện Hướng dẫn số 71/HD-CCB của Hội CCB tỉnh về xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội" trong 02 năm từ quý II/23018 đến 30/11/2019 toàn Hội đã thu được 196.400.000đ, đã hỗ trợ cho 10 cán bộ, hội viên bị bệnh hiểm nghèo tổng số tiền là 50.000.000đ (mỗi xuất 5.000.000đ), hỗ trợ 01 hộ hội viên nghèo làm nhà mới theo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Hội CCB xã Lê Lai số tiền là 15.000.000đ, 01 hộ sửa nhà do thiên tai gây sập một phần nhà số tiềm là 7.000.000đ, phối hợp với MTTQ huyện hỗ trợ cho 02 hộ hội viên nghèo xóa nhà dột nát với tổng số tiền 30.000.000đ (mỗi hộ 15.000.000đ), hưởng ứng thư kêu gọi về xây Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Bế Văn Đàn tại xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Hội CCB huyện Thạch An đã ủng hộ với số tiền là 4.000.000đ, ủng hộ xây dựng nhà khách CCB Điện Biên số tiền là 11.000.000đ, ủng hộ cán bộ, chiến sỹ Trường Sa số tiền 6.000.000đ, Ngoài ra toàn Hội đã tham gia ủng hộ các quỹ theo thư kêu gọi của các tổ chức, của địa phương đầy đủ đúng theo tinh thần tương thân tương ái.
 
img 1079

Đồng chí Ngô Văn Ỷ - Chủ tịch Hội CCB xã Thị Ngân phát biểu tại hội nghị
 
Hưởng ứng phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng những việc làm thiết thực như hiến công, hiến đất, đóng góp tiền để bê tông hóa đường nông thôn; làm đường, kênh mương nội đồng, xây dựng và tu sửa công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Kết quả huy động hội viên CCB tham gia lao động được 775 ngày công, ủng hộ số tiền 18.510.000đ, hiến 4.700m2 đất.

Phát động phong trào tương thân, tương ái "nghĩa tình đồng đội" Ban Chấp hành Hội CCB các cơ sở đã quyên góp ủng hộ hội viên CCB gặp khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo tại các cơ sở Hội, có 10 hội viên được hỗ trợ với tổng số tiền là: 50.000.000đồng (mỗi xuất 5.000.000đ). Hội CCB  các xã, thị trấn đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính về giải quyết chính sách, chế độ đối với dân công hỏa tuyến thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế đã chi trả được 2.519/2.671 đối tượng.

Về tư tưởng của cán bộ, hội viên CCB trong năm 2019 nhìn chung là ổn định, kiên định, vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, luôn xác định CCB là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên và nhân dân nơi cư trú đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an ninh biên giới, đồng tình ủng hộ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước trong xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Năm 2019 kết nạp hội viên mới được 62 hội viên, đạt 124% so chỉ tiêu trên giao.
 
img 1085

Đồng chí Đại tá Chu Đức Phang - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, năm 2020 các cấp Hội trong toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi những nội dung trọng tâm như sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục, động viên cán bộ, hội viên giữ vững tư tưởng, kiên định, vững vàng trước mọi tình hình, kiên quyết chống lại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tích cực tham gia tuyên truyền bảo vệ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

2. Các cấp Hội tiếp tục quán triệt tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội trong đó chú trọng vào các nghị quyết 4,5,6,7,8 ( khóa XII) của Đảng. Đặc biệt là chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, hội viên và nhân dân nơi cư trú.

3. Tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động nhằm lập thành tích kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2020, duy trì và tổ chức hưởng ứng các đợt vận động phát động phong trào thi đua theo đợt gắn với việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Hội năm 2020.

4. Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; Thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng nghèo, khó khăn đặc biệt trong phát triển kinh tế; Các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức thành lập quỹ giúp đỡ các hộ gia đình hội viên CCB đặc biệt khó khăn trong đời sống ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, gặp rủi do thiên tai, bệnh tật...

5. Các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Công an, Quân sự hướng dẫn các Chi Hội, hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia diễn tập phòng thủ xã, huyện, tham gia tuần tra bảo vệ trật tự an ninh thôn, bản, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương, phong trào CCB chung tay xây dựng nông thôn mới.

7. Tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB và Đoàn thanh niên thiết thực, hiệu quả tạo không khí vui tươi lành mạnh trong hội viên, đoàn viên thanh niên.

8. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về quy chế biên gới, tham gia tuần tra, phát quang đường biên... giáo dục ý thức, nêu cao trách nhiệm trong công tác tự quản, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, thực hiện tốt mối quan hệ thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Tác giả bài viết: Nông Văn Triệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

drd2802802801
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay70
  • Tháng hiện tại50,375
  • Tổng lượt truy cập2,324,549
y

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Tổ 1 - phường Sông Hiến - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: ccbcaobang90@gmail.com - Điện thoại: 0206 2481995

Ghi rõ nguồn  (htttp://cuuchienbinh.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây