Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng 30 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ ba - 24/03/2020 09:51
Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hết sức khó khăn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, CCB mong muốn được tập hợp thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở một số địa phương đã xuất hiện những Câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ... nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ CCB đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trong cả nước.

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Để đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng ngày 09/4/1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TU về thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng; Tháng 4/1990 UBND tỉnh Cao Bằng ký Giấy phép số 93/UB-TC thành lập Hội CCB tỉnh Cao Bằng; Tháng 8/1990 UBMTTQ tỉnh ra Quyết định số 56/QĐ-MT-CB công nhận Hội CCB tỉnh là thành viên của MTTQ tỉnh Cao Bằng.

Theo Quyết định số 41/QĐ-TU chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm có 21 đồng chí; Ban lãnh đạo lâm thời gồm: đồng chí Đại tá Hoàng Cao Ngôn - Chủ tịch, đồng chí Đại tá Phương Ích Tráng - Phó Chủ tịch, đồng chí Trung tá Nông Quốc Long - Phó Chủ tịch, đồng chí Đại tá Đoàn Thăng - Thư ký Thường trực.
 
dsc 9145
 
Toàn cảnh Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ (2017 - 2022)
 
dsc 9190

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ (2017 - 2022)
 
dsc 9247

                                                 Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI nhiệm kỳ (2017 - 2022)

Thời gian đầu do mới thành lập Hội gặp rất nhiều khó khăn nhưng với bản chất chính vững vàng, ý thức trách nhiệm cao và truyền thống khắc phục gian khổ của cán bộ Hội các cấp, đồng thời được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, chỉ sau hai năm vừa tuyên truyền, vừa tổ chức Hội CCB các huyện, thị được thành lập cùng với sự phát triển của các cơ sở tổ chức Hội được hình thành ở 3 cấp tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn với gần 4.000 hội viên gia nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành đại hội lần thứ nhất của Hội CCB tỉnh Cao Bằng.

Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. 
Ngay từ khi thành lập, Hội CCB tỉnh nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; bảo đảm chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, hội viên.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng đã trải qua thời kỳ lâm thời 2 năm (1990 - 1992) và qua 6 kỳ Đại hội.

Đại hội lần thứ nhất: Được tổ chức từ ngày 31/5 - 02/6/1992 được long trọng tổ chức tại Hội trường Tỉnh uỷ Cao Bằng. Dự đại hội có 130 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 hội viên trong tỉnh và 70 đại biểu là lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Đại hội đã ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (1992 - 1997) và bầu ra Ban Chấp hàng khoá I gồm 17 đồng chí, bầu đồng chí Hoàng Cao Ngôn - Chủ tịch, đồng chí Phương Ích Tráng - Phó Chủ tịch, đồng chí Thẩm Minh Khôi - Uỷ viên ban thư ký.

Đại hội lần thứ hai: Được tổ chức từ ngày 29 - 30/5/1997 tại Nhà Văn hoá trung tâm tỉnh, về dự Đại hội có 141 đại biểu đại diện cho 11.000 hội viên và 80 đại biểu khách mời. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ II (1997 - 2002) và bầu BCH gồm 17 đông chí, đồng chí Hoàng Cao Ngôn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Phương Ích Tráng - Phó Chủ tịch, đồng chí Thẩm Minh Khôi - Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ ba: Từ ngày 19 - 20/8/2002 được long trọng tổ chức tại Nhà Văn hoá trung tâm tỉnh, về dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức được bầu từ cơ sở đại diện cho 16.000 hội viên trong tỉnh và gần 100 đại biểu khách mời về dự. Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ II và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III Đại hội đã bầu ra BCH gồm 21 đồng chí. Đồng chí Phương Ích Tráng được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nông Thế Phòng, đồng chí Nguyễn Đình Côn giữ chức Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ tư: diễn ra từ ngày 28 - 30/8/2007 được tổ chức trọng thể tại Nhà Văn hoá trung tâm. Về dự Đại hội Có 220 đại biểu chính thức được các đơn vị bầu chọn từ cơ sở là những đại biểu ưu tú, đại biểu trí tuệ cho hơn 20.000 hội viên trong tỉnh về dự; đại biểu khách mời có 120đ/c là những đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đồng chí cán bộ lão thành, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội CCB các thời kỳ... Đại hội đã thông qua báo cáo dự thảo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2002 - 2007 và phương hướng nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2007 - 2012. Đại hội đã bầu BCH khoá IV gồm 23 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu các chức danh, đồng chí Hoàng Văn Thượng được bầu giữ chức danh Chủ tịch, đồng chí Nông Thế Phòng, đồng chí Nguyễn Đình Côn tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ năm: diễn ra từ ngày 25- 27/9/2012 được tổ chức trọng thể tại Nhà Văn hoá trung tâm. Về dự Đại hội có 211 đại biểu chính thức được các đơn vị bầu chọn từ cơ sở là những đại biểu ưu tú, đại biểu trí tuệ cho hơn 23.000 hội viên trong tỉnh về dự; đại biểu khách mời có 100đ/c là những đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đồng chí cán bộ lão thành, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội CCB các thời kỳ... Đại hội đã thông qua báo cáo dự thảo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2007 - 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đã bầu BCH khoá V gồm 23 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu các chức danh, đồng chí Hoàng Văn Thượng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Bế Đình Trần được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Đại hội lần thứ sáu: diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26/9/2017 được tổ chức trọng thể tại Nhà văn hoá trung tâm. Về dự Đại hội có 205 đại biểu chính thức được các đơn vị bầu chọn từ cơ sở là những đại biểu ưu tú, đại biểu trí tuệ cho trên 28.000 hội viên trong tỉnh về dự; đại biểu khách mời có 100 đ/c là những đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đồng chí cán bộ lão thành, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội CCB các thời kỳ. Đại hội đã bầu BCH khoá VI gồm 23 đồng. Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu các chức danh, đồng chí Nguyễn Thắng, đại tá nguyên chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trung Bộ nguyên phó chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Phó Chủ tịch, đồng chí Chu Đức Phang Phó Chính ủy BCHQS tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch.

Được sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cán bộ, hội viên. Hội CCB tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, từng bước xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ khi thành lập chỉ có trên 4.000 hội viên đến nay Hội đã có trên 28.000 hội viên; Hệ thống tổ chức Hội được xây dựng hoàn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở, 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, các thôn, xóm, tổ dân phố đều có Chi hội. Đến tháng 12 năm 2019 Hội CCB tỉnh có 15 đơn vị trực thuộc, trong đó có 13 huyện, thành phố và 2 đơn vị là Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; 219 Hội cơ sở, 2.020 Chi hội.

Điểm nổi bật là Hội đã thực hiện có hiệu quả việc vận động CCB đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng trong mọi tình huống, đóng góp có hiệu quả vào công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, các hoạt động chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác.

Hội luôn chú trọng công tác kiện toàn tổ chức, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Hội, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, có tín nhiệm với cấp ủy, chính quyền, CCB và nhân dân; có kiến thức năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của Hội. Hội đã tập hợp được các CCB, CQN làm kinh tế giỏi vào Câu lạc bộ Doanh nghiệp, doanh nhân CCB, Cựu quân nhân tỉnh Cao Bằng; triển khai trang thông tin điện tử Hội CCB tỉnh nhằm kịp thời đưa thông tin đến với hội viên về các hoạt động của Hội, các gương điên hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả  của các cấp Hội.
 
aaa 9359
 
Các đồng chí Thường trực Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và Khối 487 dự Đại hội thi đua
“CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 - 2019
 
img 0981

Các đại biểu dự Đại hội Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân CCB, CQN tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất nhiệm kỳ (2019 - 2024)
 
Hội phối hợp với cơ quan Quân sự địa phương, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, ngành Tài chính thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, phát hiện, tìm kiếm và quy tập mộ Liệt sỹ, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách đối với CCB bị nhiễm chất độc Da cam/Dioxin, cấp thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện Quyết định số 47 của Thủ tướng Chính phủ với CCB tham gia kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ đối với CCB tham gia kháng chiến chống Mỹ, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với CCB tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Kết quả xét cấp trên 100 xuất học bổng cho con em CCB tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Đã có hàng nghìn CCB được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước và Bảo hiểm Y tế; hơn 1.000 trường hợp được hưởng trợ cấp mai táng phí; phối hợp với Hội Nạn nhân Da cam/Diôxin tổ chức trên 100 lượt CCB và con CCB bị dị tật do phơi nhiễm chất độc hoá học đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị thuộc Trung ương Hội quản lý.
 
Hội luôn quan tâm và động viên hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ hàng đầu của Hội là tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tỷ lệ hội viên CCB tham gia trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhất là ở cơ sở khá cao, cụ thể: cấp Chi bộ 1.311đ/c chiếm 72%; Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương 475 đ/c chiếm 26%; Cấp huyện, thành phố là 27 đ/c chiếm 1,5%. CCB đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp …luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
Hội tích cực tham gia các hoạt động củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương, tích cực đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái với đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
 
 
Hội thường xuyên vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm; sáng tạo trong lao động, sản xuất và huy động mọi nguồn lực, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phong trào CCB tham gia các cuộc vận động ở địa phương có hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến được nhân dân tôn vinh, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Kết quả Các cấp Hội đã đứng ra tín chấp để hội viên vay từ Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ đến nay là 414 tỷ 969 triệu đồng với 10.231 hộ vay; thực hiện cuộc vận động cán bộ, hội viên tỉnh Cao Bằng tham gia xây dựng nông thôn mới với phong trào 01 bao xi măng/hội viên, xóa nhà dột nát cho hội viên 10 viên gạch/hội viên, kết quả đến hết tháng 12 năm 2019 đã có 13.685 hội viên đóng góp 01 bao xi măng trị giá 958 triệu đồng, 16.548 hội viên đóng góp 10 viên gạch trị giá 496 triệu đồng; ủng hộ xây Nhà khách Điện Biên được 110 triệu đồng, ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn tại xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa được 51 triệu đồng; ngoài ra hội viên còn đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động, nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng Nhà văn hóa thôn, xóm... Cụ thể đã đóng góp được số tiền trên 3 tỷ đồng, tự nguyện hiến tặng được 231.000m2 đất, đóng góp trên 90.000 ngày công lao động.
 
Công tác đối ngoại nhân dân luôn được các cấp Hội quan tâm như: thường xuyên phối hợp với bộ đội Biên phòng tuần tra, phát quang đường biên giới, mộc giới, đồng thời tuyên truyền thực hiện tốt 03 văn kiện gồm: Nghị định thư về phân giới cắm mốc; Nghị định về quy chế quản lý biên giới; Nghị định về công tác cửa khẩu và quản lý cửa khẩu cho Cựu chiến binh khu vực biên giới, nhất là các địa bàn có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc.

Hội thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Với những thành tích đã đạt được trong 30 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1999); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2004); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2009); Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 10 cờ và 07 Bằng khen; UBND tỉnh Cao Bằng tặng 11 cờ và 29 Bằng khen; UBMTTQ tỉnh Cao Bằng tặng 03 Bằng khen.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, các thế hệ CCB trong tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ (2017 - 2022) của Hội CCB tỉnh đề ra; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tín nhiệm của nhân dân.

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh là dịp để cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ CCB trong tỉnh; ra sức thi đua, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tác giả bài viết: Ban công tác xây dựng Hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

drd2802802801
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay152
  • Tháng hiện tại8,242
  • Tổng lượt truy cập998,073
Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Tổ 1 - phường Sông Hiến - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: ccbcaobang90@gmail.com - Điện thoại: 0206 2481995

Ghi rõ nguồn  (htttp://cuuchienbinh.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây