Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ hai - 05/07/2021 16:11

Sáng 5/7, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Tham dự có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đại biểu các ban Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng.

Về phía tỉnh Cao Bằng, tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI; Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh khóa XVI; các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh khóa XVI, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, 50 đại biểu HĐND khóa XVII.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu khai mạc Kỳ họp.


Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh khóa XVI Nông Thanh Tùng chúc mừng và tin tưởng các vị đại biểu HĐND được cử tri, nhân dân tín nhiệm bầu sẽ đem hết khả năng, lòng nhiệt tình và trách nhiệm để làm tròn trọng trách của người đại biểu được cử tri, nhân dân tin tưởng, giao phó. Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII có ý nghĩa rất quan trọng cho cả nhiệm kỳ, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh khóa XVII. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh khóa XVI Nông Thanh Tùng trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tình, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các cương vị trọng trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Sau phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, 50 đại biểu được bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó: Đại biểu nữ 19 đại biểu, chiếm 38%; đại biểu là dân tộc thiểu số 45 đại biểu, chiếm 90%; đại biểu trẻ tuổi 7 đại biểu, chiếm 14%; đại biểu tái cử 18 đại biểu, chiếm 36%.

Về trình độ chuyên môn: Đại học 30 đại biểu, chiếm 60%; sau Đại học 20 đại biểu, chiếm 40%; lý luận chính trị: Cao cấp 44 đại biểu, chiếm 88%, cử nhân 6 đại biểu, chiếm 12%. Về thành phần: cơ quan Đảng 21 đại biểu, chiếm 42%; chính quyền 13 đại biểu, chiếm 26%; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 11 đại biểu, chiếm 22%; Quân đội, Công an 3 đại biểu, chiếm 6%; cơ quan, đơn vị khác 2 đại biểu, chiếm 4%.


Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh.


Tiếp đó, Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng, Phó trưởng Ban của HĐND khóa XVII. Kết quả: Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh khóa XVI và đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch An được bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; đồng chí La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI được bầu Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng chí Mạc Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu.


Đồng chí Nông Hải Lưu, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa XVI được bầu Trưởng Ban Văn hóa - xã hội; đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh được bầu Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; đồng chí Nông Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp được bầu Trưởng Ban Pháp chế; đồng chí Lê Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI được bầu Phó trưởng Ban Pháp chế; đồng chí Bàn Quý Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lạc được bầu Trưởng Ban Dân tộc; đồng chí Nông Văn Phong, Phó trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khóa XVI được bầu Phó trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh khóa XVII.


Lãnh đạo HĐND, các ban HĐND tỉnh khóa XVII ra mắt kỳ họp.


Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, cùng toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh đã luôn ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ tập thể Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự ủng hộ, giúp đỡ đó chính là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh khóa XVII tin tưởng, tín nhiệm, bầu các đồng chí đảm nhận các chức vụ lãnh đạo trong Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh khóa XVII.


Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.


Để xứng đáng với niềm tin của cử tri, thời gian tới, chúng tôi sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ. Cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt nhất 3 chức năng của HĐND tỉnh, tiếp tục khẳng định, không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của HĐND.

Kỳ họp thông qua Nghị quyết về việc quyết định số lượng ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XVII. Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - xã hội có 9 ủy viên, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc có 7 ủy viên, ngoài Trưởng ban và Phó trưởng ban.

Tiếp đó, HĐND tỉnh bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021: Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, được bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Đề nghị HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ này tiếp tục bám sát 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động toàn khóa của tỉnh, đồng thời phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.


Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp.


Chủ động, tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp tốt với các bộ, ngành; quan tâm, tập trung hoàn thiện hệ thống các loại quy hoạch đồng bộ làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp; đảm bảo sự kế tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Tiếp tục đổi mới toàn diện đối với các hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo hướng chú trọng đến cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu quả kiến tạo và điều hành.


Đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố.


Trước khi diễn ra Kỳ họp, đại biểu dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố.

Chiều nay, Kỳ họp tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh; nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và bế mạc.

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

drd2802802801
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay382
  • Tháng hiện tại50,687
  • Tổng lượt truy cập2,324,861
y

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Tổ 1 - phường Sông Hiến - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: ccbcaobang90@gmail.com - Điện thoại: 0206 2481995

Ghi rõ nguồn  (htttp://cuuchienbinh.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây