Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Thứ sáu - 17/09/2021 08:35

5 năm qua (2016 - 2021), thực hiện phong trào " Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” các cấp Hội CCB đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ của cán bộ, hội viên; nâng cao được nhận thức, năng lực, kinh nghiệm; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá của đội ngũ CCB, góp phần đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và đạt được các chỉ tiêu đề ra.


Đồng chí Nguyễn Thắng (thứ 3 từ trái sang), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm mô hình vườn cây ăn quả của hội viên ở xóm Vũ Ngược, xã Vũ Minh (Nguyên Bình).

 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016 - 2021, Thường trực, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến các cấp Hội: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB toàn quốc lần thứ VI cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc các Nghị quyết, đặc biệt là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và địa phương; kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, các sở, ban, ngành của tỉnh, lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp đến đối tượng và điều kiện làm kinh tế của CCB, lĩnh vực  phát triển kinh tế liên quan đến người nghèo, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Vận động CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực và được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với CCB tại các xã đặc biệt khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh việc giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp.

Vì vậy, số CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã tăng nhanh cả về số lượng, quy mô các loại hình làm kinh tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên CCB đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của địa phương, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, thu hút nhiều lao động, đời sống của CCB được cải thiện rõ rệt; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, toàn Hội đã giảm được 1.910 hộ nghèo; có 10 xã, phường, thị trấn không còn hộ nghèo; số hộ CCB khá và giàu chiếm 46,4%; giải quyết việc làm cho 9.255 CCB và con em CCB. Hội CCB các huyện, Thành phố đã thực hiện hàng trăm dự án có hiệu quả kinh tế cao, như: Hội CCB Thành phố, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Nguyên Bình, Thạch An…

Qua hoạt động làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo của CCB đã tăng cường sự đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa; gắn kết hội viên với tổ chức Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân.

Trong 5 năm, các cấp Hội CCB đã đóng góp trên 3 tỷ đồng các loại quỹ do tỉnh, địa phương phát động; tặng quà, tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm được 377 suất trị giá 222 triệu đồng; tham gia tìm 17 mộ liệt sĩ; ủng hộ, giúp đỡ Hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn khi qua đời 977 triệu đồng.

Từ phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016 - 2021 nhiều huyện, Thành phố đã được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, được Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện, Thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Toàn tỉnh có 2.507 hộ hội viên CCB đạt danh hiệu CCB sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" còn một số hạn chế, chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào chưa thực sự nổi bật, chưa có sức lan tỏa sâu rộng để thu hút đông đảo hội viên CCB tham gia, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Việc lựa chọn và nhân rộng mô hình làm kinh tế giỏi chưa được các cấp hội quan tâm chỉ đạo tích cực và khoa học, hằng năm việc đánh giá hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có tổ chức Hội chưa thực hiện thành nề nếp. Một số ít hội viên CCB có tư tưởng ỷ lại, thiếu quyết tâm vượt khó vươn lên để thoát nghèo, trông chờ sự giúp đỡ của Nhà nước và tập thể…

Để phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" tiếp tục phát triển và nhân rộng, trong thời gian tới, các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022. Động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường và bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sự giúp đỡ, hỗ trợ của đồng đội để đầu tư phát triển và mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, gắn sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong nước với hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:


Cựu chiến binh xã Xuân Trường (Bảo Lạc) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình.

 

Thường trực các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ trương giảm nghèo nhanh, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" cho cán bộ, hội viên, tự lực, tự cường, quyết tâm vượt khó đi lên, giảm nghèo và làm giàu hợp pháp, góp phần thiết thực xây dựng quê hương, đất nước.

Đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên cả về vật chất, tinh thần như vật tư, vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chủ động tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi khác để đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Gắn kết chặt chẽ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, lấy kết quả giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những nội dung chỉ tiêu xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa.

Hội CCB các cấp, toàn thể cán bộ, hội viên CCB tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu Đại hội V, VI, Hội CCB các cấp đã đề ra, nỗ lực thực hiện giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

drd2802802801
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay20
  • Tháng hiện tại4,719
  • Tổng lượt truy cập1,029,697
Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Tổ 1 - phường Sông Hiến - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: ccbcaobang90@gmail.com - Điện thoại: 0206 2481995

Ghi rõ nguồn  (htttp://cuuchienbinh.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây